Engelli Kadın Derneği,

engelli kadınların mevcut durum ve problemlerini irdeleyerek, onların; evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretir.

Engelli Kadın Derneği’nin kuruluş amacı, ekibi, amaçları, ilkeleri ve destekleyicilerine ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli Kadın Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Projelerimiz

Engelli Kadın Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleşmesi hedeflenen tüm projelere buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli Kadın Derneği tarafından hazırlanan tüm yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

Engellilik ve engelli hakları konusunda önemli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli Kadın Derneği hakkındaki tüm güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yakınlaştır / Uzaklaştır