Türkiye’de engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla kurulmuş ve çalışmakta olan pek çok engelli örgütü bulunmaktadır. Ne var ki, karma örgütlenme niteliği taşıyan bu yapılar içerisinde engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan  sorunlarının öncelikli olarak görünürlüğünün sağlanması ve  çözümler üretilebilecek  özel alanlar yaratılması hedeflenen düzeyde olamamıştır.  

Engelliliğin yanı sıra kadın olmanın getirdiği ayrımcı tutumların ve kalıplaşmış yargıların baskısı altında olan engelli kadınlar üzerinde toplumsal cinsiyet dayatmaları sonucu doğan cinsiyet eşitsizliği daha ağır bir etki yaratmaktadır. Örneğin engelli kız çocukları  çoğunlukla eve kapatılmakta, eğitim çağına geldiğinde ya hiç eğitim alamamakta ya da asgari bir seviyede sözgelimi sadece ilk öğreniminin ardından tekrar kapatıldığı eve geri dönmektedir. Engelli kadınların temel hak ve özgürlükleri çoğu zaman ihlal edilmektedir. Özellikle zihinsel engelli kadınlar, yaşama hakkı, işkence ve zalimane davranışlara maruz bırakılmama hakkı olmak üzere eğitim,  istihdam, sağlık gibi en temel insan haklarından yeterince yararlanamamaktadırlar. 

İnsan haklarına saygı göstermek, onları korumak ve yerine getirmek, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olan devletlerin öncelikli ve zorunlu yükümlülükleri  arasındadır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi engelli kadınlara dair özel bir düzenleme içermektedir. Bu sözleşmenin ardından ülkemizde engelli kadınlarla ilgili çalışmalar hız kazanmışsa da  hala engelli kadınlarla ilgili çok fazla yanlış inanış ve kalıplaşmış yargı bulunmaktadır. Sözgelimi,  engelli kadınlar kendi kendilerine yetemeyen, başkalarına fazlasıyla muhtaç, çocuklar gibi naif,  acınması gereken, evden çıkmamaları tercih edilen, çalışmaması gereken, aile kuramayan, iyi ebeveyn olamayan, aseksüel bireyler olarak algılanmaktadır. 

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD) bu sorunlarla mücadele etmeyi hedefleyen bir grup kadının bir araya gelerek feminizm ve engelli bireyler için onurlu bir yaşam ortak paydasında buluşmasıyla Eylül 2011 ‘de Ankara’da kurulmuştur.


Yakınlaştır / Uzaklaştır