Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II (CEİDİzler) Hibe Programı” kapsamında Engelli Kadın Derneği olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz “Herkes için Güvenli Kent Ankara” projesi Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, Fikir ve Sanat Atölyesi (FISA), İnsanca Yasam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), 17 Mayıs Derneği, Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu (UYSAF) ortaklığında sürüyor. Bu projeyle, Ankara’da toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten kentsel politika ve hizmetlerinin geliştirilmesi için bilgi temelli kamusal farkındalık sağlamayı, sivil toplumun yerel yönetimlerle işbirliğini desteklemeyi ve hak temelli izleme ve savunuculuk kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece Ankara’nın herkes için güvenli bir kent olmasını sağlayabilecek koşulları oluşturmak istiyoruz.

Ayrıntılı bilgi ve proje çıktıları için projemizin websitesini ziyaret edebilirsiniz!


Yakınlaştır / Uzaklaştır